Karakter Eğitimi

OKULUMUZ DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
 
- Değerler; davranışlarımıza yol gösteren, rehberlik eden inançlar ve kurallardır. Eylem ve davranışlarımızın güzelliğini, ahlâkiliğini belirlemeye hizmet eden ilkelerdir.
Birey, değerlerinin etkisiyle oluşturduğu düşünce yapısı aracılığıyla dünyayı anlamaya, sosyal çevresindeki olayları anlamlandırmaya çalışır.
Değerler; bir insan olarak ne olduğumuz, ne olmamız ve nasıl olmamız gerektiği hususunda bizim yolumuzu aydınlatır.
 
- Değerler, iyiyi ve yapılması gerekeni gösterir. Hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğu da eğitimle öğrenilir. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer eğitimi, ailede başlar, okul ile devam eder. Eğitim, yetişmekte olan gençliğe, doğru eylemler için temel olarak doğru değerleri sağlamakla ilgilenir.
Değerlerin öğrenilmesi; rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir. Sahip olduğumuz değerler, arkasında toplum desteği olduğunda daha kalıcı hâle gelir. Değerler eğitimi, en iyi yaşantıyla verilebilir.”
 
- Öğrencilerimize yönelik yapılan çalışmalarda; okulda her ay için bir değer belirlenmekte ve o ay içerisinde bu değer işlenmektedir.
Ayın ilk haftasında ayın değeri hakkında kavram açıklaması ve değer analizi gerçekleştirilmekte, öğrencilerimizin değerleri daha iyi özümseyebilmeleri için kendi hazırladıkları çalışmalarla fiziki mekânlarımız değerlendirilmektedir. Öğretmenlerimiz sınıflarında o ayın değeri hakkında sorular sorarak öğrencilerin düşünüp tartışmalarına ortam hazırlamaktadır.
 
- Değerler eğitiminin başlangıç noktasının aile olduğu bilinciyle, yıl içerisinde geçekleştireceğimiz çalışmalara katkılarınızı bekliyoruz…