Duyu Organlarımız GÖZ incelemesi.

Fen Bilgisi öğretmenimiz Naci Birişik ile Duyu Organlarımız müfredatından Göz incelemesi.
Göz
Gözümüz, ışık sayesinde cisimlerin şeklini, rengini ve konumunu algılamamızı sağlayan duyu organımızdır. Kaşlar, göz kapakları ve kirpiklerimiz gözümüzü koruyan yapılardır. Gözyaşı bezleri de gözyaşı kanalları sayesinde gözümüzü nemlendirerek temizlenmesini sağlar. Ayrıca gözün çevresinde göz yuvarlağını göz çukuruna bağlayan ve gözün hareket etmesini sağlayan göz kasları bulunur.Gözü Oluşturan Yapı ve Organlar
 
Gözümüz dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka (retina) olmak üzere üç kısımdan oluşur.Sert Tabaka (Göz Akı): En dışta bulunan beyaz renkli ve sert kısımdır. Gözü dış etkilerden korur. Gözün ön kısmında incelip saydamlaşarak kubbemsi bir görünüm alır. Işığı geçiren bu kısma saydam tabaka (kornea) denir.
 
Damar Tabaka: Gözü besleyen kan damarlarınca zengin olan kısımdır. Damar tabaka gözün ön kısmında kalınlaşarak irisi oluşturur. İris, göze rengini (kahverengi, elâ, yeşil, mavi gibi) veren kısımdır. İrisin ortasındaki açıklığa göz bebeği denir. İrisin hemen arkasında, ince kenarlı mercek yapısına sahip olan göz merceği bulunur. Göz merceği, göz bebeğinden gelen ışınların kırılarak ağ tabaka üzerine düşmesini sağlar. Mercekle ağ tabaka arasındaki boşluğu dolduran yapıya camsı cisim denir. Camsı cisim göz yuvarlağının şeklini korur ve merceğin yerinde kalmasını sağlar.
 
Ağ Tabaka (Retina): Görmemizi sağlayan özel duyu almaçları ve görme sinirleri karanlık bir odaya benzeyen bu tabakada bulunur. Duyu almaçlarının ağ tabakada yoğun olarak bulunduğu yer aynı zamanda görüntünün en net oluştuğu bölgedir. Buraya sarı leke (sarı benek) denir. Görme sinirleri aldıkları uyartıyı beyne iletir. Bu sinirlerin gözden ayrıldığı yerde duyu almaçları olmadığından buraya kör nokta denir.