Fen Bilgisi Organlarımız Beyin Müfredatı.

7.Sınıf öğrencilerimiz öğretmeni Naci BİRİŞİK 'ile Fen bilgisi Organlarımız müfredatının Beyin bölümünü görsel olarak işledi.
Kafatasının içinde bulunur ve milyonlarca nörondan oluşmuştur. Bu nedenle sinir sisteminin en önemli organıdır.
Görev ve İşlevleri:
1- Duyu merkezidir (Görme, tat alma, koklama, işitme, dokunma duyularının merkezidir. )
2- İstemli yapılan hareketlerin merkezidir. ( İskelet kasları tarafından gerçekleştirilen yüz, kol ve bacakların, parmakların hareketini yönetir. Hareket sinirleri omurilik soğanından geçerken çaprazlaşır. Bu nedenle beynin sağ tarafı vücudun solunu, beynin sol tarafı vücudun sağını kontrol eder.)
3- Hafıza (zekâ), öğrenme, konuşma, yazma, hafıza rüya görme bilgi depolama ve saklama davranışlarını yönetir..
4-Konuşma ,açıkma,susama , uyuma gibi durumları ayarlar.
5- Sevinç, ağlama, üzüntü gibi ruhsal durumların merkezidir.
6-Vücut ısısını ayarlamak.
7-Kan basıncını, kalp- damar sistemini, elektrolit dengesini (su- tuz- iyon vs.) düzenlemek.
8- Enerji metabolizmasını, (karbonhidrat ve yağ metabolizmasını) metabolizma hızını düzenlemek.
9- Hormonal denetim yapmak. ( gebelik ve üreme hormonlarını kontrol eder, hipofizi uyarır.)
10- Strese karşı acil cevap vermek.